ITEM Conferentie en/of ITEM-BETT Studiereis 2019

ITEM 2019 van dinsdag 22 januari tot vrijdag 25 januari 2019 - Reserveer deze data alvast in uw agenda!
Vanaf september kunt u inschrijven. Reserveren is al wel mogelijk door een mail te sturen aan
ahuiskens@abzhw.nlITEM 2019  “SHAPING THE FUTURE OF EDUCATION”

"Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.
"
Barack Obama


Vernieuwde opzet ITEM 2019
Als we zelf niet veranderen, hoe kunnen we het dan van anderen verwachten? Dat is de basisgedachte van ITEM 2019. En we voegen de daad bij het woord, ITEM 2019 wordt anders dan de voorgaande conferenties.

Werkconferentie voor en door professionals met hetzelfde doel
We verlaten op veler verzoek, de traditionele opzet van een conferentie waar vooral veel wordt geluisterd en slaan een andere weg in. Weinig luisteren naar anderen, maar vooral zelf, samen met andere conferentiegangers aan het werk.
Dat betekent dat van alle deelnemers aan de conferentie een actieve bijdrage wordt verwacht. U participeert twee dagen in een thematische werkgroep over een vooraf door u gekozen thema. Tussendoor houden de themagroepen elkaar regelmatig op de hoogte van hun vorderingen.

We starten de conferentie met een eerste kennismaking met de andere leden van uw themagroep. Daarna volgt plenair een masterclass op het overkoepelende thema “SHAPING THE FUTURE OF EDUCATION” door Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Aansluitend gaat u weer terug naar uw themagroep om met elkaar en een specialist op het thema, dit onderwerp uit te werken.
De tweedaagse werkconferentie wordt afgesloten met een keynote van Ted-Ex spreker Jim Stolze


De themagroepen
Voorafgaand aan de conferentie geeft u bij inschrijving uw voorkeur op voor een van de volgende thema’s:
• Professional development
  - expert: professor Rhonda Christensen, university of North Texas
• Technologische ontwikkelingen in relatie tot onderwijs
• Didactiek van de toekomst
• Educational Transformation Framework
• Huisvesting
(Zodra de overige experts bekend zijn zullen de namen hier te vinden zijn)

Ambitieus
De themagroepen werken onder begeleiding van een expert en een facilitator toe naar conclusies en aanbevelingen. Deze worden gebundeld in een manifest waarin de gezamenlijke ambitie en visie voor toekomstgericht onderwijs van de deelnemers aan ITEM 2019 wordt beschreven. U kunt dit manifest gebruiken voor uw eigen achterban, maar ook zal het worden aangeboden aan de PO- en VO-raad, OC&W en bedrijven als Microsoft, Apple en Google.

De studiereis
Net als andere jaren is er de studiereis. Deze start op woensdag en loopt door tot vrijdag. Ook de studiereis zal op de woensdag anders en interactiever zijn dan eerdere jaren. De schoolbezoeken en bezoek aan de BETT blijven uiteraard onderdeel van het programma. Wat ook blijft is dat u naar wens alleen aan de conferentie of de studiereis deelneemt, of kiest voor de combinatie.


 
Wij wensen u een leerzaam én plezierig verblijf in Londen.

Het organisatieteam van ITEM 2019
ITEM 2019 vindt plaats van 22 tot 25 januari 2019 in Londen. Informatie over het programma vindt u onder het kopje ITEM 2019.
Ook kunt u al plaatsen reserveren. In september nemen wij dan als eerste contact met u op met de vraag u definitief in te schrijven.[sleutel]


 De ITEM-reis kan mede worden bekostigd door de volgende (subsidie)mogelijkheden in te zetten:
- Nascholingsgelden
- Prestatiebox

 De ITEM conferentie 2018 (dinsdag en woensdag) is opgenomen in het [lerarenregister,nieuw=https://www.registerleraar.nl/] met activiteitnummer gkd9Sb4svf

De ITEM studiereis 2018 (woensdag t/m vrijdag)  is opgenomen in het [lerarenregister,nieuw=https://www.registerleraar.nl/] met activiteitnummer yIWZiLgpko  

Afgebroken bij invoegen virtuele links: sleutel


Afgebroken bij invoegen virtuele links: sleutel