ITEM Conferentie en/of ITEM-BETT Studiereis 2018

Het thema van ITEM 2018 is:


CreativiteIT

Creativity is the future of work


ITEM 2018 vindt plaats van 23 tot 26 januari 2018 in Londen. Informatie over het programma vindt u onder het kopje ITEM 2018.
Ook kunt u al plaatsen reserveren. In september nemen wij dan als eerste contact met u op met de vraag u definitief in te schrijven.


 De ITEM-reis kan mede worden bekostigd door de volgende (subsidie)mogelijkheden in te zetten:
- Nascholingsgelden
- Prestatiebox

 De ITEM conferentie 2017 (dinsdag en woensdag) is opgenomen in het lerarenregister met activiteitnummer gkd9Sb4svf

De ITEM studiereis 2017 (woensdag t/m vrijdag)  is opgenomen in het lerarenregister met activiteitnummer 8ryDOsFmWk