Reservering ITEM 2018
Datum inschrijving
Naam contactpersoon
E-mail contactpersoon
Telefoonnummer
Organisatie
Plaats
Bestuur
Aantal deelnemers
Namen overige deelnemers (indien bekend)
Ik neem (of wij nemen) graag deel aan
Opmerkingen

Wat zijn de eerste drie letters van het woord kers? Wat is dit?