ITEM Conferentie en ITEM-BETT Studiereis 2020

ITEM 2020 - van 22 tot en met 24 januari 2020 in Londen - reserveer de data!

 

Ook in 2020 kunt u met ITEM mee naar Londen voor inspiratie door sprekers en workshops, de laatste technologische ontwikkelingen op de BETT, prachtige gesprekken met collega’s uit het hele land en mooie en leerzame schoolbezoeken.

De reis vindt plaats van woensdag 22 t/m vrijdag 24 januari.

Binnenkort volgt meer informatie op deze site. Als u al eens eerder met ons naar Londen bent geweest, kunt u binnenkort meer nieuws per mail verwachten.

 

 

Hieronder vindt u nog het programma van ITEM 2019

 

ITEM 2019 “SHAPING THE FUTURE OF EDUCATION”

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.”

Barack Obama

 

Vernieuwde opzet ITEM 2019: conferentie en studiereis

Geïnspireerd door de grote veranderingen die op ons afkomen en de beweging die dat van ons vraagt, is de opzet van ITEM volledig vernieuwd. Van passief luisteren, naar actief met elkaar creëren. Om vandaag en morgen stappen te zetten richting het onderwijs van overmorgen.

 

Werkconferentie: bruisende werkplaats (dinsdag 22 en woensdag 23 januari 2019)

In themagroepen werken we, onder begeleiding van een expert, in werkplaatsen aan een zelfgekozen thema. We tekenen een roadmap, waarbij iedere deelnemer nadenkt over de stappen die vandaag en morgen gezet kunnen worden in de eigen omgeving. Om zo het onderwijs van overmorgen vorm te geven. Deze roadmap geeft handvatten om direct binnen de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

 

De conclusies en aanbevelingen van de verschillende themagroepen bundelen we in het ITEM 2019-manifest. We formuleren met elkaar een gezamenlijke visie en ambitie op toekomstgericht onderwijs. Die delen we met wet- en raadgevers (als po- en vo-raad en ministerie van OCW) en met bedrijven, als Microsoft, Apple en Google. Zo zorgen we gezamenlijk voor de voorwaarden die belangrijk zijn voor het onderwijs van overmorgen.

 

Inhoudelijk programma

De werkconferentie start op dinsdag om 12 uur met een kennismakingslunch gevolgd door een plenaire masterclass van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Aansluitend gaat u twee dagen aan de slag om met elkaar uw gekozen thema verder uit te werken.

 

Elk thema wordt door een expert ingeleid met een lezing. Zo is iedereen op de hoogte van de laatste stand van zaken op het thema. Onder begeleiding van de expert werkt u in een workshop het thema verder uit. Alle experts verzorgen op woensdag ook een korte keynote in de overige themagroepen. Alle deelnemers krijgen dus 5 keynotes aangeboden, over elk te kiezen thema één. De keynotes zijn in het Engels of Nederlands. De voertaal in de themagroepen is grotendeels in het Nederlands. Bij elke themagroep is een Nederlandstalige facilitator aanwezig.

 

De werkconferentie in Londen wordt afgesloten met een blik op de toekomst door Ted-Ex spreker, schrijver, expert kunstmatige intelligentie en ondernemer Jim Stolze.

 

After Londen.….

De conferentie eindigt niet in Londen, maar op woensdag 6 maart met een fish and chips sessie (van 16.00 – 20.00 uur). Tijdens de sessie delen deelnemers de uitkomsten van de verschillende themagroepen met elkaar en mogelijk eerste ervaringen met stappen die naar aanleiding van de ITEM gezet worden. Een mooie inspiratiebron om ook met de andere thema’s aan de slag te gaan. 

  

De themagroepen

De rode draad van ITEM 2019 is “educational transformation”. Razendsnelle technologische ontwikkelingen, de druk op de arbeidsmarkt en de veranderende sociaal maatschappelijk context hebben nu al hun invloed op het onderwijs van vandaag. We leven in een snel veranderende, onzekere, complexe en ambigue omgeving, waarin beweging de enige constante factor is. Dit vraagt om een andere kijk op verandering en op het huidige onderwijssysteem. Wat hebben wij nu nodig om het onderwijs van morgen en overmorgen beter vorm te geven?

 

Thema’s binnen educational transformation waaraan u tijdens ITEM 2019 kunt werken zijn:

 • Professionele ontwikkeling naar leiderschap van de toekomst
  Wat voor leiderschap is nodig om de school van overmorgen vorm te geven? Hoe creëer je gedeeld leiderschap in de school? Hoe neem je het team mee om hier gezamenlijk vorm aan te geven?
  Deze themagroep wordt geleid door prof. Rhonda Christensen, Universiteit van Texas, Dallas.

 • Technologie en het onderwijs van overmorgen
  Welke technologische veranderingen komen er op het onderwijs af? Welke invloeden zijn er al? Hoe zet je technologie slim in binnen je onderwijs van morgen en overmorgen?
  Deze themagroep wordt geleid door Michael van Wetering, Kennisnet Nederland.
 • Leren in de toekomst
  Hoe ziet de inhoud van het onderwijs er in de toekomst uit? Welke kennis en vaardigheden zijn hiervoor nodig? En hoe werken we vanuit de inhoud van nu naar het leren van overmorgen?
  Deze themagroep wordt geleid door Tony Wheeler, Engeland. Oprichter New Blue Door en voormalig hoogleraar University of London.

 • Didactiek van overmorgen
  Wat vraagt het onderwijs van overmorgen van onze didactiek? En hoe zetten we vandaag stappen richting de didactiek van morgen?
  Deze themagroep wordt geleid door Erkko Sointu, University of Eastern Finland.

 • Learning spaces, meer dan een gebouw
  Wat vraagt het onderwijs van morgen en overmorgen van het gebouw waarin we onderwijs geven? Hoe kan een gebouw de kwaliteit van het onderwijs versterken? En is het mogelijk een gebouw te creëren waarin zowel het onderwijs van vandaag als van overmorgen past?
  Deze themagroep wordt geleid door Bart Verswijffel, België. European Schoolnet.

 

 

Studiereis (woensdag 23 tot vrijdag 25 januari 2019)

Ook de studiereis op woensdag heeft een andere opzet. We starten woensdag 23 januari om 11.00 uur in het hotel met een gezamenlijke kick off workshop en een lunch. Daarna vinden er op verschillende locaties in Londen workshops plaats. Praktisch, direct aan de slag, zelf creëren, creatief.

De dag eindigt gezamenlijk met de deelnemers van de werkconferentie met een keynote van Jim Stolze.

 

De dagen daarna is er mogelijkheid om bezoeken aan verschillende scholen en de BETT te brengen.

Meer informatie over de inhoud van de workshops en de te bezoeken scholen volgt in november.

 

Wij wensen u een leerzaam én plezierig verblijf in Londen.
Het organisatieteam van ITEM 2019